راهنما خرید

آفتابه مسافرتی A2

Travel toilet A2

مناسب برای کوهنوردی و کمپینگ، راننده های جاده و سفرهای خارجی و همچنین مناسب برای ساختن آفتابه همراه و سفری با انواع بطری (آب معدنی. دلستر. نوشابه).

فقط 4 عدد موجود است

ارســــــال بــه سراسر ایران

ضـــمــانـــت
اصالت کالا

ارســـال 
ســریـع

مشاوره
خریــــد

سینا

ساخت ساختگی سادگی ساختس

8/6/81